KWW Wspólnota Samorządowa

Uprzejmie informujemy, że 16 sierpnia 2018 r. Komisarz Wyborczy w Krakowie II postanowił przyjąć zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą:

„Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa Powiatu Olkuskiego”

(KWW Wspólnota Samorządowa)Postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r. znak DKR-6043-2/18

Pełnomocnikiem wyborczym KWW Wspólnota Samorządowa został dr Rafał Paweł Solecki, zamieszkały w Olkuszu.
Pełnomocnikiem finansowym KWW Wspólnota Samorządowa została Ewa Jolanta Burakowska, zamieszkała w Olkuszu.

Siedziba KWW Wspólnota Samorządowa: ul. Sadowa 8, 32-340 Wolbrom.

KWW Wspólnota Samorządowa Powiatu Olkuskiego tworzy listy do Rady Powiatu.